Tellmemore Viet Nam
Tellmemore Viet Nam
Trang chủTELL ME MORE › TellMeMore Education

 

TELL ME MORE® Education

Tài liệu bổ trợ lý tưởng cho các khóa học ngôn ngữ

TELL ME MORE® Education công cụ học ngôn ngữ  theo phương thức trực tuyến cho phép học viên đi vào chi tiết, cụ thể hơn nữa về các chủ đề được giảng dạy trên lớp; thúc đẩy quá trình thẩm thấu ngôn ngữ trong suốt giai đoạn từ lớp 6 (cấp trung học cơ sở)  trở lên và bao gồm cả các lớp dành cho học sinh chuyên ngữ.

Chi tiết>>

Lợi ích mang lại cho khách hàng

Các giải pháp và dịch vụ gia tăng của TellMeMore

[Trở về] [Đầu trang]

The Others