Tellmemore Viet Nam
Tellmemore Viet Nam
Trang chủTELL ME MORE › Cơ quan nhà nước

TELL ME MORE® là một tập hợp các giải pháp và dịch vụ đào tạo ngôn ngữ được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu đào tạo của các cơ quan Chính phủ và Nhà nước

Quá trình đào tạo ngôn ngữ được tinh giản tối đa:

  • Đào tạo đa phương thức linh hoạt hơn và hiệu quả hơn so với phương thức đào tạo truyền thống.
  • Được hỗ trợ trong suốt chươngtrìnhđào tạo
  • Là sự Phối kết hợp của tất cả các chương trình đào tạovề ngôn ngữ


Giám sát học viên về thời gian đào tạo:

  • Cổng thông tin trực tuyến dành riêng cho sự giám sát lịch trình, truy cập và sử dụng dễ dàng, thuận tiện 24/7
  • Công cụ giám sát tổng thể dự án đào tạo hoặc từng lớp học
  • Đánh giá toàn diện và chân thực kết quả của mỗi học viên.
 

 

 

[Trở về] [Đầu trang]

The Others