Tellmemore Viet Nam
Tellmemore Viet Nam

Hội thảo và sự kiện

Hội thảo tháng 11
HỘI THẢO THÁNG 11 - Đánh giá học viên thông qua chương trình TellMeMore Campus Thời gian 11h00 - 11h30 (giờ GMT London) Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2013
Hội thảo tháng 11
HỘI THẢO THÁNG 11 - Đánh giá học viên thông qua chương trình TellMeMore Campus Thời gian 16h00 - 16h30 (giờ GMT London) Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2013
Hội thảo hàng tháng
TellMeMore tổ chức các cuộc Hội thảo theo chủ đề nhằm giúp các học viên và các đối tác quan tâm có thêm nhiều thông tin mới nhất về sản phẩm và giải pháp đào tạo. Ngoài ra, các buổi Webinar hàng tháng của TellMeMore Việt Nam cũng sẽ giúp các học viên có thêm kiến thức về ngôn ngữ họ quan tâm, tạo môi trường giao lưu và tương tác thực tế giữa các học viên và với các chuyên gia...