Tellmemore Viet Nam
Tellmemore Viet Nam

TELL ME MORE

10 Lý do lựa chọn TellMeMore
TELL MEMORE xây dựng các phương pháp học tiếp cận ngôn ngữ thông qua giao tiếp. Việc học ngôn ngữ  không phải đơn giản chỉ là việc ghi nhớcác quy tắc ngữ pháp và từ vựng, phương pháp giáo dục của TELL ME MORE  khuyến khích học viên sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ và có sự tương tác trong các tình huống thực tế. Các chuyên gia ngôn ngữ học từ khắp nơi trên thế giới đã công nhận hiệu quả thực tế của chương trình và sử dụng tại nhiều trường đại học uy tín nhất trên thế giới.
TellMeMore Education
TELL ME MORE® Education công cụ học ngôn ngữ  theo phương thức trực tuyến cho phép học viên đi vào chi tiết, cụ thể hơn nữa về các chủ đề được giảng dạy trên lớp; thúc đẩy quá trình thẩm thấu ngôn ngữ trong suốt giai đoạn từ lớp 6 (cấp trung học cơ sở)  trở lên và bao gồm cả các lớp dành cho học sinh chuyên ngữ.
Tổ chức, doanh nghiệp
TELL ME MORE Pro phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam Với TELL ME MORE® Pro, tất cả các học viên có thể thưởng thức chương trình đào tạo ngôn ngữ phù hợp với nội dung chuyên sâu, đáp ứng với các yêu cầu cụ thể của từng học viên
Cơ quan nhà nước
TELL ME MORE ® là một tập hợp các giải pháp và dịch vụ đào tạo ngôn ngữ được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu đào tạo của các cơ quan Chính phủ và Nhà nước
Phương pháp học
TELL ME MORE® là một giải pháp toàn diện để học ngoại ngữ, là sự kết hợp giữa nội dung phong phú, chất lượng với sự linh hoạt và giàu tính tương tác của công cụ đa phương tiện(multimedia). Giải pháp TELL ME MORE® có thể ví như một công cụ hoàn hảo, một giải pháp tuyệt vời cho công tác đào tạo hoặc tự học ngoại ngữ.
Tellmemore Pro
TELL ME MORE® Pro là một tập hợp các giải pháp và dịch vụ đào tạo ngôn ngữ được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu đào tạo của các cơ quan Chính phủ và các Tổ chức, Doanh nghiệp.
TellMeMore Education
TELL ME MORE® Education công cụ học ngôn ngữ  theo phương thức trực tuyến cho phép học viên đi vào chi tiết, cụ thể hơn nữa về các chủ đề được giảng dạy trên lớp; thúc đẩy quá trình thẩm thấu ngôn ngữ trong suốt giai đoạn từ lớp 6 (cấp trung học cơ sở)  trở lên và bao gồm cả các lớp dành cho học sinh chuyên ngữ.
Giải pháp cho Tổ chức, doanh nghiệp
TELL ME MORE Pro phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam Với TELL ME MORE® Pro, tất cả các học viên có thể thưởng thức chương trình đào tạo ngôn ngữ phù hợp với nội dung chuyên sâu, đáp ứng với các yêu cầu cụ thể của từng học viên
Giải pháp cho Cơ quan Nhà nước
TELL ME MORE ® là một tập hợp các giải pháp và dịch vụ đào tạo ngôn ngữ được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu đào tạo của các cơ quan Chính phủ và Nhà nước
Trang 1/2
1